Home
Calendar
Directions/Transportation
Events
Facilities
Links
Membership/Donations
Samagri List
Services
Timings
Temple
Voluntary Work
Viswa Vani

 

 
Calendar / Panchangam

Calendar / Panchangam for the month of
November 2011

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1
•  SAPTAMI 12.2 N
•  UTTARASHADHA 1.31 N
•  VA 9.11-10.49 D
•  AGAIN VA BEGINS
•  5.43 N
•  RK 3.21-4.39
•  YG 10.06-11.25
•  SR 7.29
•  SS 5.58
2
•  ASHTAMI 12.56 N
•  SRAVANAM 2.43 N
•  SE VA 7.23 D
•  RK 12.43-2.02
•  YG 8.48-10.07
•  SR 7.3
•  SS 5.57
•  
•  PAVITROTSAVAM
3
•  NAVAMI 2.1 N
•  DHANISHTHA 4.32 N
•  VA 7.01-8.44 D
•  RK 2.01-3.19
•  YG 7.31-8.49
•  SR 7.31
•  SS 5.56
•  
•  PAVITROTSAVAM
4
•  DASAMI 3.58 N
•  SATABHISHAM FULL
•  VA 12.27-2.12 D
•  RK 11.26-12.43
•  YG 3.19-4.37
•  SR 7.32
•  SS 5.54
•  
•  PAVITROTSAVAM
5
•  EKADASI 6.1 D
•  SATABHISHAM 6.53 D
•  VA 2.01-3.48 D
•  RK 10.09-11.26
•  YG 2.01-3.18
•  SR 7.34
•  SS 5.53
6
•  DWADASI FULL
•  POORVABHADRA 8.45 D
•  VA 7.31-9.18 N
•  RK 3.35-4.52
•  YG 11.43-1.01
•  SR 6.35
•  SS 4.52
•  KSHEERABDI DWADASI
•  DST ENDS
7
•  DWADASI 7.44 D
•  UTTARABHADRA 11.4 D
•  VA 1.10-2.58 N
•  RK 7.53-9.10
•  YG 10.27-11.44
•  SR 6.36
•  SS 4.51
•  DST ENDS
•  PRADOSHAM
8
•  TRAYODASI 10.16 D
•  REVATI 2.4 D
•  VA NIL
•  RK 2.17-3.33 D
•  YG 9.10-10.27
•  SR 6.37
•  SS 4.5
9
•  CHATURDASI 12.49 D
•  ASWINI 5.39 D
•  VA 1.09-2.57 D
•  AGAIN VA BEGINS 4.24 N
•  RK 11.44-1.00
•  YG 7.55-9.11
•  SR 6.38
•  SS 4.49
•  SATYANARAYANA PUJA
•  AT 7 PM
10
•  POORNIMA 3.15 D
•  BHARANI 8.32 N
•  SE VA 6.12 D
•  RK 1.00-2.16
•  YG 6.40-7.56
•  SR 6.4
•  SS 4.48
•  
•  KARTIKA POORNIMA
11
•  PRATHAMA 5.3 D
•  KRUTTIKA 11.14 N
•  VA 9.53-11.40 D
•  RK 10.28-11.44
•  YG 2.15-3.31
•  SR 6.41
•  SS 4.47
12
•  DWITEEYA 7.3 N
•  ROHINI 1.4 N
•  VA 4.51 D-6.37 N
•  RK 9.13-10.28
•  YG 12.59-2.15
•  SR 6.42
•  SS 4.46
13
•  TRUTEEYA 9.09 N
•  MRUGASIRA 3.45 N
•  VA 7.45-9.29 D
•  RK 3.30-4.45
•  YG 11.44-12.59
•  SR 6.43
•  SS 4.45
14
•  CHATURTHI 10.22 N
•  ARUDRA 5.25 N
•  VA 12.44-2.27 D
•  RK 7.59-9.14
•  YG 10.29-11.44
•  SR 6.44
•  SS 4.44
•  
•  
•  SANKATA HARA
•  CHATURTHI
15
•  PANCHAMI 11.06 N
•  PUNARVASU FULL
•  VA 5.59 D-7.40 N
•  RK 2.14-3.29
•  YG 9.15-10.30
•  SR 6.45
•  SS 4.43
16
•  SHASHTHI 11.13 N
•  PUNARVASU 6.34 D
•  VA 2.45-4.24 D
•  RK 11.45-12.59
•  YG 8.01-9.16
•  SR 6.47
•  SS 4.43
•  VRUSCHIKA
•  SANKRAMANAM (1.04 D)
•  AYYAPPA SWAMY
•  MANDALA PUJA BEGINS
17
•  SAPTAMI 10.41 N
•  PUSHYAMI 6.5 D
•  VA 7.35-9.11 N
•  RK 12.59-2.13
•  YG 6.48-8.02
•  SR 6.48
•  SS 4.22
18
•  ASHTAMI 9.31 N
•  ASRESHA 6.44 D
•  VA 6.31-8.05 N
•  RK 10.31-11.45
•  YG 2.13-3.27
•  SR 6.49
•  SS 4.41
19
•  NAVAMI 7.42 N
•  MAGHA 6.19 D
•  POORVAPHALGUNI 4.57 N
•  VA 1.52-3.22 D
•  RK 9.18-10.31
•  YG 12.59-2.13
•  SR 6.5
•  SS 4.4
20
•  DASAMI 5.2 D
•  UTTARAPHALGUNI 3.03 N
•  VA 11.35-1.03 D
•  RK 3.26-4.40
•  YG 11.45-12.59
•  SR 6.51
•  SS 4.4
21
•  EKADASI 2.3 D
•  HASTA 12.43 N
•  VA 10.38-12.05 D
•  RK 8.06-9.19
•  YG 10.32-11.46
•  SR 6.52
•  SS 4.39
22
•  DWADASI 11.2 D
•  CHITRA 10.07 N
•  VA 7.51-9.16 D
•  AGAIN VA 3.05-4.30 N
•  RK 2.12-3.25
•  YG 9.20-10.33
•  SR 6.54
•  SS 4.38
•  PRADOSHAM
23
•  TRAYODASI 7.58 D
•  CHATURDASI 4.3 N
•  SWATI 7.24 N
•  VA 12.23-1.48 N
•  RK 11.46-12.59
•  YG 8.08-9.20
•  SR 6.55
•  SS 4.38
•  MASA SIVARATRI
24
•  AMAVASYA 1.06 N
•  VISAKHA 4.44 D
•  VA 8.20-9.46 N
•  RK 12.59-2.12
•  YG 6.56-8.09
•  SR 6.56
•  SS 4.37
25
•  PRATHAMA 10.01 N
•  ANURADHA 2.17 D
•  VA 7.24-8.51 N
•  RK 10.34-11.47
•  YG 2.12-3.24
•  SR 6.57
•  SS 4.37
•  MARGASEERSHA
•  MASAM BEGINS
26
•  DWITEEYA 7.21 N
•  JYESHTHA 12.11 D
•  VA NIL
•  RK 9.23-10.35
•  YG 12.59-2.12
•  SR 6.58
•  SS 4.36
27
•  TRUTEEYA 5.16 D
•  MOOLA 10.36 D
•  VA 9.06-10.36 D
•  AGAIN VA 7.49-9.21 N
•  RK 3.24-4.36
•  YG 11.47-12.59
•  SR 6.59
•  SS 4.36
28
•  CHATURTHI 3.51 D
•  POORVASHADHA 9.38 D
•  VA 5.33 D-7.08 N
•  RK 8.12-9.24
•  YG 10.36-11.48
•  SR 7
•  SS 4.35
29
•  PANCHAMI 3.11 D
•  UTTARASHADHA 9.23 D
•  VA 1.28-3.06 D
•  RK 2.11-3.23
•  YG 9.25-10.36
•  SR 7.01
•  SS 4.35
30
•  SHASHTHI 3.18 D
•  SRAVANAM 9.54 D
•  VA 2.07-3.48 D
•  RK 11 48-1 0
•  YG 8.14-9.25
•  SR 7.02
•  SS 4.34
•  SRI SUBBARAYUDI
•  SHASHTHI
     
VA=VARJYAM: YG=YAMAGANDAM: RK=RAHUKALAM: S.RISE=SUNRISE: S.SET=SUNSET: SE VA=SESHA VARJYAM
ALL TIMES ARE ENDING TIMES. D= DAY 6AM-6PM N= 6.01PM-5.59 AM

A Sloka from Srimat BhagavatGeeta

brihatsAma tathA sAmAm gAyatrI cchandasAmaham |
mAsAnAm mArgashIrshOham rutUnAm kusumAkaraha ||

I (the Lord) am BrihatsAma among hymns; am Gayatri among meters;
am Margasira among months and spring among seasons.--  --Gita Ch. X-35

Hindu Temple & Cultural Society of USA, Inc.
Sri Venkateswara Temple (Balaji Mandir) & Community Center
(Non-Profit Tax-Exempt Organization.)
780 old Farm Road, Bridgewater, NJ-08807
Ph: (908) 725-4477

 
Copyright 1998-2009 Sri Venkateswara Temple and Community Center